Hindistan’da bulunan Jawaharlal Nehru Üniversitesinde doktora yapan Afsal VV, Hindistan ve Türkiye’de İslamî Düşünce: İmam-ı Rabbani ve Bediüzzaman Said Nursi’nin Karşılaştırmalı Analizi adlı doktora tezini tamamladı.

Afsal VV, 2012 ve 2015 yıllarında yapılan 4. ve 7. Genç Akademisyenler konferanslarına iştirak etmişti. Bu konferansların ve İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nda yaptığı diğer görüşmelerin tezinin şekillenmesine büyük katkılar yaptığını önsözde belirtiyor.

Doktora tezinin ilk bölümü, İslamî düşünceyi genel hatlarıyla ele alıyor. İkinci bölümün başlığı, Müslüman Ortaçağ Hindistan’ı: Maneviyatın Vatanı. Üçüncü bölüm, Osmanlı’dan Modern Türkiye’ye geçiş sürecini anlatıyor. Dördüncü bölüm, İmam-ı Rabbani ve sosyo-tarihsel şartları ele alıyor. Beşinci bölüm, Said Nursi’nin hayatına ve fikirlerine odaklanıyor. Böylece, tezin esas odak noktasının anlaşılması için gerekli alt yapı tamamlanmış oluyor. Ardından, son bölümde ise İmam-ı Rabbani ve Said Nursi mukayesesi yapılıyor

Kaynak: http://www.iikv.org/