Kayser Hoca bu sene Şark vilayetindeki bazı mühim alimler ve Arabi tedris eden bazı hocalardan müteşekkil yüz kadar bir Cemaat-ı umreye götürdü. Aralarında Vahdet Yılmaz, Ekrem  Kılıç, Sabri Okur, Ahmed Aydın ve bazı nur talebeleri de vardı. Maksadı medrese hocaları Risale'i Nur ile ünsiyet etsinler ve biladı araptaki hizmeti nuriyeleri hep beraber müşahede etsinler.  Medine'i Münevvere'de topluca Nur Medresesine gidilip Risale'i Nur'dan dersler okunup hatıralar anlatıldı. Dersanede misafirlere yemek ikram edildi. Bir kaç gün sonra Mekke'ye gidildi. Orada da aynen nur medresesini toplu ziyaret ettiler. Mekke'de bilhassa yerli halk Risale'i nurlara ciddi teveccüh gösteriyorlar. Haftanın belirli günlerinde Risale'i Nurdan Arabi dersler okuyorlar. O gün derse gelen oranın eşrafları Türkiye'den gelen alimlere Risale'i Nur'un ehemmiyetini lüzumunu anlattılar. Şark alimleri bu manzara karşısında çok şaşırdılar. Çünkü onlar her biri bir tarikata mensup olup Arapça medreselerinde müderrislik yapıyorlardı. Kimisi belki Risale'i Nuru hiç okumamış ama hepsi dost idiler. Fakat birden Mekke'deki o büyük Arap alim ve hocaların bu derece Risale'i nuru okuyup hararetle sena ettiklerini görünce hayret içinde kaldılar. Kendi içimizde ve memleketimizden çıkan Bediüzzaman hazretlerini bunlar bizden iyi biliyorlar deyip sahip oldukları cevheri keşf etmenin heyecanı lisanı hallerinden okunuyordu. İnşaallah Türkiye'ye döndüklerinde mutlaka Risale'i nuru medreselerinde okutacaklarını ifade ettiler. Onlardan bazı hocalar ise zaten kendi talebelerine Risale'i Nurdan dersler yaptıklarını anlatmışlardı.
Kaynak: Havadisi Nuriye

:
mahmut 5 yıl

elhamdulillah

İSMAİL AKSOY. 5 yıl

VAHDET AĞBİ. SABRİ VE AHMET KARDEŞ, MUSTAFA YEŞİLYURT , ZÜLGANİ KARDEŞ, ORADA YANİ FOTOĞRAFDA . SEYYİD HALİD, SEYYİD ELMAS DA VAR.

Ahmed Volkan Karadeniz 5 yıl

MaşaAllah Allah kabul etsin Dualarını bekliyoruz hepsinin

Ahmed Volkan Karadeniz 5 yıl

MaşaAllah Allah kabul etsin Dualarını bekliyoruz hepsinin

FAHRİ KÖRŞEN 5 yıl

SABRİ KARDEŞ RİSLE-İ NURUN GÜZEL HABERLERİNİN BİR BOYUTU DA MÜBAREK BELDELERDE KENDİNİ GÖSTERMİŞ TERCÜMAN OLDUĞUNUZ İÇİN TEBRİK EDİYOR DUA BEKLİYORUZ ALLAHA EMANET BİNLER SELAM

Serdar bulu 5 yıl

ALLAH razı olsun elhamdülillah

ÖNDER AYDIN 5 yıl

MAŞALLAH BİN BAREKALLAH...

Seyyidi can 5 yıl

Bu alimler medreselerinde risale i nurda geçen vatanperver birer insan yetiştirsinlerki şark vilayetleri anarşi belasından kurtarsınlar