Risale-i Nurdan bir eser daha Dünya dillerinden birine cevirisi yapıldı.

Tercüme edilen Tarihçe-i Hayat eseri ispanyolcaya tercüme edilmiş 7. eser olarak iman ehlinin istifadesine sunuldu.
İstanyolcaya diğer eserlerin tercümesine devam edilmekle birlikte bu eserlerin tercümesinde gayret gösretenlerin Rızayı İlahiye nail olmalarını niyaz ederiz.

Kaynak Havadisi Nuriye