Risale-i Nur okuyan herkesin fark ettiği bir şey var. Uzun cümleler.
Bu uzun cümlelerin hikmeti konusunda son zamanlarda internette veya whatsup'ta dolaşan bazı yazılar var. Bu yazılarda uzun cümlelerin hikmetinin subliminal mesaj olduğu tarzında yazılan bir yazının sanal alemde kardeşler arsında dolaştığını görüyoruz.
Mihenge vurulmadan okunup ve zahiri cazibesine aldanıp diğer kardeşlere de iletilen bu tarz yazıların Risale-i Nurun mahiyetine zarar verecek bir alt yapının oluşmasına hizmet etmek ihtimali var.

Nur talebesi müteyakkız olmalıdır ve üstadımızın belirtiği gibi "her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz." kaidesince hareket etmelidir.

Peki sumbliminal mesaj nedir?

Subliminal mesajı “kişinin bilinçaltına gönderilen gizli mesaj” olarak tanımlayabiliriz. Subliminal mesajda amaç, telkin yapanların muhataplarını kendi fikri, ideali, ideolojisi ve inancı doğrultusunda yönlendirmektir. Avrupa ve Amerika‘da çok uzun zamandır biliniyor ve kullanılıyor.

Risale-i Nurun hocası Risale-i Nur olması hasebi ile uzun cümlelerin hükmetini tekrardan Risale-i Nurdan sorduğumuzda cevabımızı Âyetü'l-Kübrâ başında  Mühim bir ihtar ve bir ifade-i meram kısmında şöyle buluyoruz;

Bu ehemmiyetli risalenin(Âyetü'l-Kübrâ), herkes herbir meselesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat, eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun için değil; belki, elleri uzun olanların hisseleri de var.

Bu risalenin fehmini işkâl eden beş sebep var:
Birincisi: Ben kendi müşahedatımı kendi fehmime göre ve kendim için yazdım. Sair kitaplar gibi başkalarının fehmine ve telâkkisine göre yazmadım.
İkincisi: İsm-i Âzam cilvesiyle tevhid-i hakiki âzamî bir surette yazıldığından, meseleleri hem gayet geniş, hem gayet derin ve bazen çok uzun olduğundan, herkes birden ihata edemez.
Üçüncüsü: Herbir mesele büyük ve uzun bir hakikat olması sebebiyle, hakikatı parçalamamak için bazen bir sahife veya bir yaprak, birtek cümle olur. Birtek delil hükmünde çok mukaddemat bulunur.
Dördüncüsü: Ekser meselelerinin herbirisinin pek çok delilleri ve hüccetleri bulunduğundan, bazen on, bazen yirmi delili birtek burhan yapmak cihetiyle mesele uzunlaşır; kısa fehimler kavramaz.

Şualar (7. Şua)

Vesselam