RİSALE-İ NUR'U 
NASIL OKUYALIM ?

√ Gazete gibi okumayın 
(Mektubat 47)

√ Dikkatle okumalı 
(Mektubat 493)

√ Merakla okumak 
(Lem'alar 376)

√ Defalarca okumak 
(Şualar 549)

√ Bütün külliyatı okumak 
(Şualar 550)

√ Risaleleri ciddi okumak
(Barla 142)

√ Zevki ruhani ile okumak 
(Barla 208)

√ Aşk ile okumak 
(Barla 217)

√ Her gün tefekkürle okumak  
(Kastamonu 31)

√ Yavaş yavaş okumak 
(Emirdağ 65 )

 √ Teenni ve dikkatle okumaya  
(Tarihçe  319)

√ Nurları sebat ve 
sadakatla okumak
( Tarihçe 689)

√ Zevki manevi ile okuman
( Barla 91)

√ Mütalaa edilse ve 
müzakere edilse 
(Şualar 314)

√ Sebat ve devamla ve 
niyeti halisane ile Okumakla 
(Tarihçe 547)

√ Okumak ve müştakların 
hevesini tahrik ettiğinden 
(Şualar 517)

√ Bir defa okumak kafi değil,
hepsi yanında bulunup 
daima okumak 
(Barla 51)

√ Her birini yüz defa okusam, 
yüz birinci defa 
hiç okumamış gibi 
büyük bir zevki manevi ile 
okumam dahi 
yüksekliğine şahiddir.
(Barla 91)..
: