Yıllarca mahkemeden mahkemeye, çeşit çeşit isnadsız ve asılsız bahaneler ile yasaklanması veya toplatılması için mahkemeye verilen Risale-i Nur eserlerinin bir zamanlar ön sayfasında bu mahkeme kararlarının yazıldığı Nurlar basılıyordu. Böylece Risale-i Nura isnad edilen asılsız iftira ve suçlamalar bu mahkeme kararları ile çürütülmüş oluyor ve zihinlerdeki evhamlarda bertaraf ediliyordu. 
Bugün ise yaşanan maddi ve manevi buhranların bir halaskarı olarak görülen Risale-i Nura artık sadece millet değil devlette bu emanetine en güzel şekilde sahip çıkıyor ve bunu Diyanet Kurumu ile ilan ediyor. 
İşte Sözler Neşriyat tarafından basılan Şualarda bu ilanatın metni ;

"2014/7007 Sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Bediüzzaman Said Nursi'nin bütün eserleri üzerindeki haklar Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiştir. İşbu eser Diyanet işleri Başkanlığınca verilen metin ile hazırlanmış ve basılmıştır."

Evet Üstadımızın dediği gibi ;

"Size kat'iyyen ve çok emarelerle ve kat'î kanaatımla beyan ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâm'a ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefahir-i tarihiyesini onun ibrazıyla gösterecektir."

Bediüzzaman Said Nursi
Emirdağ Lahikası-1 ( 78 )
Kardeşlerim,
Gerçi bu vaziyet, hem muvafığa ve bir kısım memurlara Risâle-i Nur’a karşı bir çekinmek, bir ürkmek vermiş, fakat bütün muhaliflerde ve dindarlarda ve alâkadar memurlarda bir dikkat, bir iştiyak uyandırıyor. Merak etmeyiniz, o Nurlar parlayacaklar.(HAŞİYE)
Haşiye: Ey kardeş, dikkat buyur. Denizli hapsinde, bütün esbab-ı âlem zâhiren Üstadın aleyhinde, idam hükümleriyle mahkemeye verilmişken, Üstad diyor: Merak etmeyiniz kardeşlerim, o Nurlar parlayacaklar. Bu söz, bak, nasıl tahakkuk etti? (Talebeleri)

Şuâlar, On Üçüncü Şuâ, s. 273