Turkiyenin bütün hastanelerinde hastalara manevi destek sağlamak amacıyla Üstad Bediuzzaman hazretlerinin yazmış olduğu " Hastalar Risalesi" adli eserini okumak, hastalığın kazançlarını ve hakikatlerini anlatmak amacıyla üniversitelerde tip fakültesi öğrencileri ve danışman hocaları tarafından kurulan " Sağlıkta Pozitif Düşünce Kulübü " temsilcileri Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinde buluştular. Hizmetlerin, istişarelerinin yapıldığı çalıştay 7 saat sürdü. Elazığdan Bursaya, İstanbuldan Şanlıurfa ya kadar birçok vilayette gayretli kardeşlerimiz tarafından oluşturulan bu klupler ile ayrım gözetmeksizin her hastaya hem hastalar risalesi okunuyor, hem mini hoparlör hediye edilip hastalar risalesini sesli olarak dinlemelerine imkan sağlanıyordu. Fikir teatisinde bulunularak Turkiye ve Dünya üzerinde girilmedik hastane bırakmamaya niyetlenen tüm gönüllü kardeşlerimiz yüklendiği bu ulvi davaya gönül vermiş olmanın huzuru ile salondan ayrıldılar.

Konferansa katılan üniversiteler sunlardi:

Elazığ FIRAT Univ., Diyarbakır Dicle Univ.,
Urfa Harran Univ.,
Malatya İn. Univ.,
Bitlis Univ.
BiNGÖL Univ.
ULUDAĞ Univ.
Medeniyet Univ.
BezmiAlem Univ.
Birûni Univ.
Hatay MK Univ.
Bolu Izzet BAYSAL Univ.
Üsküdar Univ.
Gaziantep Üniversitesi
Zonguldak Üniversitesi
Karabük Üniversitesi