Sikke-i Tasdik-i Gaybî Risalesinde Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar kısmında o dönemdeki Nur'un küçük ve masum şakirtleri hakkındaki lahikada belirtilen nurlu vaziyetlerin bugün dahi tahakkuk ettiğinin en şirin bir numununesi gösteren bir video var. Bu videoda okul sıralarında masumların dilinden vecizeler dökülüyor.
 
İşte Üstadın o dönem masum talebeleri hakkındaki beyanatı ve sonrasında video

Risale-i Nur'un küçük ve masum şâkirtleri
Risale-i Nur'un küçük ve mâsum şakirtlerinden elli altmış talebenin yazdıkları nüshaları bize de gönderilmiş, biz de o parçaları üç cilt içinde cem ettik, hem o mâsum şakirdlerin bazılarını isimleriyle kaydettik. Meselâ: Ömer (on beş yaşında), Bekir (dokuz yaşında), Hüseyin (on bir yaşında), Hafız Nebi (on iki yaşında), Mustafa (on dört yaşında), Mustafa (on üç yaşında), Ahmed Zeki (on üç yaşında), Ali (on iki yaşında), Hafız Ahmed (on iki yaşında). Bu yaşta daha çok çocuklar var, uzun olmasın diye yazılmadı.
 İşte bu mâsum çocukların Risaletü'n-Nurdan aldıkları derslerinin ve yazdıklarının bir kısmını bize göndermişler biz de onların isimlerini bir cetvelde dercettik. Bunların bu zamanda bu ciddî çalışmaları gösteriyor ki, Risaletü'n-Nur'da öyle mânevî bir zevk ve câzibedar bir nur var ki, mekteplerdeki çocukları okumaya şevkle sevk etmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk, Risaletü'n-Nur veriyor ki, çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki, Risaletü'n-Nur kökleşiyor. İnşaallah, daha hiçbir şey onu koparamayacak; ensâl-i âtiyede devam edecek.
Sikke-i Tasdik-i Gaybî
recep 5 yıl

Elhamdüllillah.

Hasan baran 5 yıl

MasAllah

selim savaş İLDENİZ 5 yıl

MasşAllah bu günleri bekliyorduk ALLAH RAZI OLSUN.