Geçtiğimiz Günler'de Bezmialem Vakıf Üniversite'si hastanesinde başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Mehmet Kırkıncı Hoca'yı, Bugün yattığı hastanede Mehmet Fırıncı Abi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesinde okuyan ve hastaları ziyaret edip onlara hastalar risalesi okuyan nur talebesi sağlıkçı kardeşler ziyaret ettiler .. Hocamızın durumunun iyi olduğu bilgisini doktoru Ömer Göktekin hocamızdan alındı..
Kırkıncı Hocamız şifa duaları bekliyor ..
Esat Eker