Kuzey Irak'tan Risale-i Nurları bir program dahilinde beraberce okuyup istifade etmek için İstanbul İlim ve Kültür Vakfına gelen gruptan Muhammed Yusuf Mahmut'un arkadaşlarını temsilen yaptığı konuşmanın tercümesidir.

Ey dinde ve insaniyette Aziz kardeşlerimiz!
Evvela; bu mekanda bizi buluşturdu onun için Allah'a hamd olsun. Bizi davet edip misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. 
Saniyen; Biz Kuzey Irak bölgesinden Bediüzzaman Said Nursi iyi tanımak ve risalelerinden istifade etmek üzere İstanbul'a geldik. o risaleler ki hakikaten sadece müslümanlara değil tüm insanlığa Kurani bir nurdur. Bu ziyaretimizde risaleleri okumak ve müzakere etmek suretiyle imanımız ve ilmimizin inkişaf ettiğini müşahede ediyoruz.
Herbir risalei okuduğumuzda her bir derste Kur'anı hakimin ayetlerindeki güzel ve hakiki manalar bize inkişaf ediyor. Kainattaki tevhid ve marifetullah burhanlarını nasıl okuyacağımızı öğreniyoruz. Ayrıca canlı cansız her bir mahlûku arz ve sema'yı, nehirleri, ağaçları tefekkür edip derinleşmemize vesile oluyor.
Aynı zamanda bu mahlûkatın tamamıyla Halik-i Vahid olan Allahu Teala'yı bildiren ayetler olduğunu görünce Allah'a hakkıyla ibadet etmeye bizi sevkediyor. Allah'a ibadet etmemizin bizim ve bütün mahlukatın bir vazife fitriyesi olduğunu öğreniyoruz.
Risale-i Nur'dan neler istifade ettiğimizi soracak olursanız bunu bir misal de arz edeyim.
Bizim memleketimizde bir arkadaşımız hacca gitmiş. Döndüğü vakit ziyaretine gidip intibalarını sorduğumuzda şöyle cevap verdi:
Eğer bana denilseki sen ailenden uzak kalıp, bu kadar masraf, bu kadar zahmet çektikten sonra hacı dahi eda etmeden sadece Mescidi Haramda iki rekat namaz kılıp geri döneceksin, yine de bu masrafa bu zahmete bu ayrılığa değer derim. Çünkü orada iki rekat namaz kılmanın sevabı ve fazileti yüzbin namazdan daha büyüktür.
Bizde aynen bunun gibi, sizleri ziyaret edip risaleleri okuyup istifade ettikçe, buraya gelmek için katlandığınız masraf, zahmet, ailemizden ayrılık gibi bütün her şeyi unutturdu. Halbuki buraya gelmek için 28 saat süren yorucu bir yolculuk yaptık. bir kardeşimizin ifade ettiği gibi, "bugün namazın hikmeti ve hakikati hakkında müzakere ettiğimiz dokuzuncu sözden istifade ettiğimiz feyiz ve mana çektiğimiz bütün zahmete, masrafa ve aileden ayrılık sıkıntısına değdi".
Son olarak size şunu ifade ediyoruz ki;
Biz sizi Allah için çok seviyoruz. Allah'tan ümidimiz odur ki bizi arşından başka hiçbir gölgenin olmadığı mahşer gününde Arşının gölgesi altında gölgelenen yedi sınıftan biri olan Allah için birbirini sevenler den eylesin.
Yine Allah'tan niyaz ediyoruz ki; bizleri nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber firdevs cennetinde buluştursun. Amin...

Kardeşiniz Muhammet Yusuf Mahmud

Ünal Akyüz 6 yıl

MaşAllah çok güzel... Tebrikler...

Kardeşlik!!! 6 yıl

"Kuzey Irak"