Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin mutlak varisi Hüsnü Bayram Ağabey, Mehmet Rizal Derindağ'ın eşliğinde Asya Pasifik Seyahatinin ilk durağı olan Güney Kore'de hizmet arkadaşı, Merhum Bayram Yüksel Ağabey'e ve Türk şehidlere ahde vefanın gereği olarak 400 km Seoul'ün güneyinde Pusan Cephesinde BM Şehidliğini de ziyaret etti. 

 
Bayram Yüksel Ağabeye askeri kur'ada Kore çıkınca Üstadımız; İnkar—ı uluhiyetle mücadele için Kore'ye gitmek lazım, ya seni yahut  Ceylan'ı gönderecektim " cevabını verir. (Elhamdülillah şimdi Nurun ilk medrese ve merkezi Barla Beldemizin sahabetiyle bir küçük Bayram ve bir küçük Ceylan manasında iki Nurun kahramanı Kore'de Medrese-i Nuriyeyi açtılar) 
 
Evet aradan geçen yarım asırlık bir zamandan sonra kulaklarımızda o müjdeler terütaze şevk menbaı olarak çınlıyor; " yakinim var ki istikbal semavatı zemin i asya bahem olur teslim yedi beyzay-ı İslam'a" 
 
Ben Görmeyeceğim, Hüsnü Görecek;  
 
Ahmed Feyzi Ağabey Üstadımızı bir ziyaretinde Maidetu'l Kur'an'a bazı haşiye ve tetimmeler eklediğini ifade edip bazı ehadisi şerifeden Deccaliyetin son devri ve yıkılışı ve Üstadımızın şahsına bakan bazı mesaili arzetti. Kardeşim, dedi Üstadımız "Bu dediklerin doğru fakat ben o günleri görmeyeceğim, Hüsnü görecek diye ifade etti." 

Evet ne bahtiyarız ki Hüsnü Ağabey bugünleri görerek ve daha nice güzel günleri inşaallah görerek Üstadımızın o müjdesini ve kudsi beşaretini hayatı ile tasdik ediyor.

Kaynak : Nurdan Haber