Moldova'da ilk Nur talebelerinden Ahmed katıldığı Avrupa Halter Turnuvasında 191 kg'lık ağırlığı kaldırarak şampiyon oldu.
Ahmed'in bu başarısı,
"Memleketin her tarafında altı yüz bini mütecaviz, belki bir milyonu bulan talebeleri, memleketin en faziletli evlâtlarıdır. Üniversitenin muhtelif fakültelerinde müsbet ilimler tahsil eden şakirtleri pek çoktur; yüzlercedir, binlercedir. Hiçbir Nur talebesi yoktur ki, sınıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın. Memleketin her tarafında bulunan bu yüz binlerce Risale-i Nur talebesinden hiçbirinin, hiçbir yerde âsâyişi muhil hiçbir hareketi, hiçbir vak'ası yoktur. Her Nur talebesi, hükûmetin, nizam ve intizamın tabiî birer muhafızıdır, âsâyişin mânevî bekçisidir. "  satırlarını akla getiryor


Fatih serdar 6 yıl

MaşAllah

medeni 6 yıl

Ben yaklaşık üç sene öncesine kadar nur talebesiyim demesemde derslerine aralıksız giderdim. Risalei nur için övgü benim haddim bile değil. Fakat üzülerek söylemeliyim ki yukarıdaki halter yarışması haberi gibi bu medreselerin zamane hoca lığını yapanlar, şeytani bir gurur içindeler. Allah ın izni ile denilmez, peygamber aşkı için denilmez bu zamane hocaların dilinde. Risalenin gücü ile anlamı taşıyan sözler vardır. Büyük bir hata içindeler ama farkına da varmayacaklardır maalesef.