Demokratik, ahlaklı ve gelişmiş bir toplum  oluştumak için Milli ğitim Kurumlarınca yoğun bir eğitim programı uygulanmasına rağmen gençlerin toplumsal ve evrensel değerlerden, insana ve çevreye duyarlıklıktan uzak kaldığı görülmektedir. Herkes az çok bu toplumsal deformasyonu kendi ceveresinde görmekte ve bundan üzüntü duymaktadır. Büyüklere saygı kavramının, küçüklere sevgi eksikliğinin neticesini dolup taşan huzurevi görmek mümkün yada hapishane veya kabristanlara genç yaşında düşen gençlerde görüyoruz.
Yapılan araştırmalarda bu toplumsal deformasyonun temel etkeninin manevi değerlerden eksik yetişen insanların adeta programlanmış makinler haline geldiğinden dolayı ve insanı insan yapan değerlerini,  kısaca yaratılış gayesini bilmemesinden kaynaklandığı görülüyor.
İşte bu noktada toplumun bireysel, ailesel ve ulusal huzurunun korunması adına Değerler Eğitimi adı altında faaliyetler yaparak yeni nesili insani değerler cercevesinde yetiştirmenin mümkün olduğunu görüldü.Değerler eğitimi ile  Risale-i Nur'dan istifade eden gençlerde kısa zamandan görülen güzel ahlak davranışları her kesim tarafından tarafından büyük takdir topladı. 
Özellikle Risale-i Nur dersi alan gençlerin vatana millete  fayadalı bir gençler olarak yetiştiğini 80 yıldır her kesim görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Risale-i Nur'un basım ve neşriyatı bu doğrultuda hız kazandı.
İşte bu değerler eğitimine örnek olarak bir okuldaki öğrencilere verilmiş olan dersten kısa bir görüntüyü sizler ile paylaşıyoruz.
Kaynak Havadisi Nuriye