Risale Akademi tarafından düzenlenen "Toplumsal Barış için Müspet Hareket Çalıştayı”nda "Toplumsal ve Kültürel Zeminde Müsbet Hareket" başlıklı bir konuşma yapan Ergun Yıldırım, müsbet hareket derken bir düşünceden değil hareketten bahsedildiğini söyledi.

Osmanlıdan sonra ortaya çıkan hareketlerin genelde devrimci bir karakter taşıdığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Seyyid Kutup, milliyetçiler böyle. Fakat Bediüzzaman Said Nursi'nin ortaya koyduğu hareket ıslah, ihya ve tecdit özelliklerini taşıyor. Devrimci bir kalkışma yoktur. Düşünce merkezlidir. Meydan okuma ve devrim üzere ortaya çıkmıyor. Toplumu iman ile reformize etme çabasındadır. Yeni bir yol, alternatif bir yol açarak ilerliyor. Hareketin ismi de bu açıdan önemli. Risale-i Nur, güneş, ışık vs. Bu tür ontolojik temele dayanan tanımlamalar kullanıyor. 

"Millet tarifine Türkler, Araplar, Kürtler gibi Müslüman taifeler giriyor. Bunlar bir üst çatıda ittihadı meydana getiriyorlar. Bediüzzaman Hazretlerinin şiilere, vehhabilere ve ehli kitaba getirdiği yorum da günümüz tartışmalarından çok uzak. Çok objektif, ötekileştirmeyen, olumlu yönlerini de gören ve burdan bize düşen dersler çıkaran müsbet bir tutumu var.
Kaynak:Risale Haber

: