İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen 7. İslam Dünyası Genç Akademisyenler Konferansına ait vakıf yetkililerince yapılan açıklama aşağıda verilmiştir.


Said Nursi ve Risale-i Nur eserleri her geçen gün dünya ölçeğinde ilgi ve alaka ile okunmakta ve üzerine akademik tezler hazırlanmaktadır. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, bu anlamda dünya ölçeğinde, master ve doktora yapmakta olan genç akademisyenleri bir araya getirmekte ve yapılmakta olan bilimsel çalışmaların Nursi Çalışmaları konusunda uzman profesörler nezaretinde koordineli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmaktadır.


Her yıl iki defa, İngilizce ve Arapça dillerinde düzenlenen konferansların İngilizcesi Haziran ayında düzenlenmişti. Arapçası ise bu yıl 27-31 Temmuz 2015 tarihlerinde 7. İslam Dünyası Risale-i Nur Çalışmaları Genç Akademisyenler Konferansı başlığı altında düzenlenecek. Konferans iki gün İstanbul’da (27-28 Temmuz), iki gün de Bursa’da (30-31 Temmuz) olacak şekilde toplam 4 gün sürecek. Bu konferansa 40’dan fazla öğrencinin yanı sıra, onlara yol göstermek ve çalışmalarını müzakere etmek amacı ile alanlarında uzman akademisyenler de katılacaklar.


Sudan, Malezya, Irak, Fas, Cezayir, Mısır, Suriye, Nijerya, Suudi Arabistan ve Türkiye’den katılımın olacağı konferansta öğrenciler, Risale-i Nur perspektifinden “Tecdit, İnsan, Eğitim, Sosyal Meseleler, İçtihad, Terbiye, İlmi Metod, Hürriyet Kavramı, Hadis İlmi, Sünnet-i Seniyye ve Ölüm” gibi daha birçok konu üzerinde hazırladıkları tebliğleri sunarak müzakereye açacaklar.   


Konferansa, Prof. Dr. Ammar Jidal (Cezayir), Prof. Dr. Aşrati Süleyman (Cezayir), Prof. Dr. Aziz Adman (Suudi Arabistan), Dr. Farhad İbrahim (Irak), Dr. Hasan Mufti (Irak), Dr. Abdussemi el Enis (BAE), Dr. Mamoun Jarrar (Ürdün) gibi Risale-i Nur üzerine uzman hocalar da müzakereci olarak katılacaklar.


Katılımcı Öğrenciler ve Konu Başlıkları
Bediüzzaman’ın Çalışmalarıyla İslami Düşüncede Yirminci Yüzyılda Gerçekleşen Yenilik,Abdullah Muhammad Osman, Afrika Üniversitesi, SUDAN
Kur’an-ı Kerim Işığında Toplumsal Hayatın Dönüştürülmesinde İzlenecek Esas ve Metotlar, Al Boufrahi Driss, Beşinci Muhammed Üniversitesi, FAS
Bediüzzaman’a Göre İnsan, Esma Abu Talib, Cezayir Üniversitesi, CEZAYİR
Nursi’nin Eğitim Teorisi, Zekhir Zegaid, Cezayir Üniversitesi, CEZAYİR
Kur’an-ı Kerim ve O’nun Nur Risalelerindeki Yansımalarıyla ‘Terbiye’, Burhan Aldin Al Marshe, İmam al Alzai Üniversitesi, SURİYE
Bediüzzaman’a Göre İçtihat Esasları, Habibullah Hassan Bature, Uluslararası İslam Üniversitesi, MALEZYA
İki İmamın (İbn Badis ve Nursi) Düşüncesindeki İlmi Metot, Bensaadi Huriye, Cezayir Üniversitesi, CEZAYİR
Bediüzzaman ve Davasındaki Gayreti, Khayrullah Hasan Muhammad, IRAK
Bediüzzaman’a Göre Tebliğ Stratejisi ve Islah Çalışmalarındaki Etkisi, Omdurman İslamiye Üniversitesi, Salim Hasan Muhammed Daiban, SUDAN
Türkiye ve Malezya Tecrübesi Örneğinde İslam Medeniyetinin Dirilişi, Suoadi Doufani, Emir Abdulkadir Üniversitesi, CEZAYİR
Toplumun İhyasında Bediüzzaman Metodu, Abdulkadir Lebid, Birinci Muhammed Üniversitesi, FAS
Nur Cemaatinin Dönüşümü ve İslam Davasındaki Yeri, Ali Khedurah, Cezayir Üniversitesi, CEZAYİR
Toplum Hayatının İdamesinde Kur’an-ı Kerim Gerçeği, Omer Bakheet Adam, Hartum Üniversitesi, SUDAN
Toplumun Barış ve Huzurunda Risale-i Nur Gerçeği, Muhammad Said Abdurrezzak Osman, Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, SUDAN
Bediüzzaman’a Göre Hürriyet ve Hürriyet Şekilleri, Muhammad Musa Seyyid Abdurrazzak, MISIR
Hadiseleri Okuma ve Anlamada Bediüzzaman Metodu, Mahmud Ahmed Musa, Uluslararası İslam Üniversitesi, MALEZYA
İmam Nursi’nin Tebliğ Tarzında Gözettiği İtidal ve Denge, Omdurman İslamiye Üniversitesi, Mirgani Ahmed, SUDAN
Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesinde Geçen Hadisler ve Tesirleri, İbrahim Ahmed, Kur’an-ı Kerim ve İslam Üniversitesi, IRAK
Risale-i Nurlarda Ölümün Güzel Yüzü, Vehibe Toumi, CEZAYİR
Risale-i Nurlarda Sünnet Seniyye’nin Ehemmiyeti, İbrahim Outsala, Agadir Ubnuzzuhr Üniversitesi, FAS
Risale-i Nurlarda Uhrevi Hitap ve Bunun İmanın Yücelmesindeki Etkileri, Ali Abdulcebbar Hasan Ahmed, İmam Azam Üniversitesi, IRAK
Bediüzzaman’a Göre İlim ve Terbiye, Muhammed Mizyan, Agadir Ubnuzzuhr Üniversitesi, FAS
Bediüzzaman’ın İlahiyat Metodu, Hüseyin Muhammed Nuri, IRAK

Not: Konferans halka kapalı olup yalnızca davetli akademisyenler katılabileceklerdir.

İletişim: Hakan Gülerce : hakangulerce@iikv.org : 05057270365 – 02125278181

Detaylı Bilgi ve Program : www.iikv.org  

 

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi Sok. No:6 Vefa Fatih / 34134/  İstanbul
Tel :90212 527 8181 Fax:90212 527 8080
 Web site: www.iikv.org     E-mail: iikv@iikv.org
Said 6 yıl

....