"Aklını çalıştırarak oku.

• Yüksek yerlerin hâfıza üzerindeki tesiri büyüktür.
• Ezberlemek hâfızayı açar.
• Yatarken imanî bahisleri oku. Bütün tehlike okuyamamaktan çıkıyor. Okuyamamaktan kork!
• Harfi harfine kitabî ol.
• Tenkit için okuyan, istifade edemez. Başkası için okuyan, istifade edemez. Kendi nefsi için okuyan, istifade eder.
• Hizmet için değil, nefsimi ıslah için okumalıyım.
• 180 değil, 1080 defa okunsa yine az.
• En mühim iki şey: okumak; uhuvvet ve ihlâs, yani samimiyet”
“dairesinde hizmet.
• İstidatları inkişaf ettirmek için çok okumak.
• Daima okumak.
• Dem ve damarlarımıza karışacak derecede okumak.
• Az da olsa devamlı okumak.
Okumak, yazmak, dinlemek, susmak.
• Satır satır, kelime kelime okumak.
• “Hizmet, hizmet” derken şahsî dersini unutanın, hizmeti muvakkat olur.
Şimdi oku, kabirde okuyamazsın.
Hususî okumanı terk etme.
• Büyük zatların sözünde bazen yetmiş mana bulunur.
• Her şey, her mesele okumakla halledilir. Zira eserlerde hepsi var. Fakat insan görmüyor.
• Oku, oku, her gün oku. Okudukça”
“oku ki, ruhun nur-u İlâhî ile parlasın. Kalbin nur-u Kur’an’la temizlensin. Aklın nur-u İslâmla işlesin ve yükselsin.
• Kalemen, amelen, lisanen çalış.
• Gençlikte insan ne ile meşgul olursa, istidatları onda inkişaf eder.
• İnsanın istidatları ve kabiliyetleri kırk yaşına kadar inkişaf eder.
• Günlük içtimai hadiselerle meşguliyet, kabiliyetlerin inkişafına mânidir. Bu noktaya dikkat lâzımdır. Zira bugün buna “genel kültür” ism-i herzesi takılmış.
• Kabiliyetleri inkişaf ettirebilmek için her şeyden evvel meşru ve sebatkâr bir şekilde çalışmayı bilmek lâzımdır.
• Mesleğimiz meşakkattir.
• Tuğlaları üst üste koymak tekrar değil, tesistir.”
“Okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitâb-ı kebîr-i kâinatı okumak...”
“• Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma.”