BİNLERCE TALEBE YETİŞTİREN BİR ALİM, KADER MESELESİNDE BOĞULMAKTAN ANCAK RİSALEİ NURLA KURTULABİLİYOR...

Prof. Dr Mehmed Coşkuner, arkadaşı prof. Abdülbaki Turan beyden naklen 23.10.1996’ta şöyle bir hatıra anlatıyor: 

Ünlü büyük alim merhum Sadreddin Yüksel  hocamıza bir vakit şöyle sordum: “Siz seyda idiniz, hoca idiniz, şarkta söz sahibi bir kimse idiniz, neden Risale-i Nur’u gördükten ve bu eserleri okuduktan sonra o tarz-ı hizmeti esas alıp, buna kuvvet verdiniz ve bu hizmete dahil oldunuz? 

Cevaben şöyle dediler: “ben böyle bir soruya çoktan beri muntazırdım. Bunu anlatmak istiyordum.Siz buna vesile oldunuz. Benim İmanımı kurtaran bir esere hayatımı versem azdır. Dedim ki: Hocam nasıl olur,sizin imanınızı nasıl kurtarır? Siz o kadar talebe yetiştirmişsiniz. Bu kadar bilginiz var?

Sadreddin Hoca dedi ki: “Benim kader mevzuunda tereddütlerim oldu.ya intihar edecektim.Veya cinnet getirecektim.İkisi de ebedi hayatımı mahveden dünyamı karartan musibetler olacaktı. O tereddütlerimi İşarat-ül İ’caz’daki kader bahsi halletti. Benim imanımı tahkiki hale getirdi. Ben de böyle bir esere canımı versem ucuzdur...
رجب 5 yıl

رحمة الله عليه