MİLYONLARCA İNSAN ÖLMEYECEKTİ, RİSALEİ NUR'U TANISALARDI. DÖKÜLEN KANLARIN FATURASINI KİM ÖDEYECEK!..

Ali Uçar abi Almanya’daki sohbetinde Ürdün’ün Amman şehrinde Haziran 1997’deki Bediüzzaman Sempozyumundaki intibalarından birini şöyle anlattı:

Bazı abilerimizle sohbet ediyorduk Baktım, bir beyefendi bizi son derece dikkatle takip ediyor. Kendisine Türkçe bilip bilmediğini sordum. Arapça cevap verdi, bilmediğini söyledi. “Nerelisiniz?” diye sordum. Lübnan’lıydı. Adı Hüssam’dı. Bediüzzaman hazretlerini tanıyor musunuz dedim. Birdenbire Hüssam konuşmaya başladı, dedi:
“Mazide yaşamış çok İslam alimleri var. Günümüzde de var. Ben hepsinin ellerinden, ayaklarından öperim. Onların ayakları başımın üzerindedir. Ama Bediüzzaman hazretlerini onlardan ayıran çok farklılıklar vardır."

Duygulandı ve birden ayağa kalktı; “Ey Risale-i Nur talebeleri! niye sadece Türkiye’de yaşıyorsunuz? Neden biladı İslam’da(İslam beldelerinde) gözükmüyor ve ümmet-i merhumeyi neden kucaklamıyorsunuz?” dedi...

SAAD ZALAM’IN SÖZLERİ...

Ali Uçar abi yine derste anlatmaya devam eder:

Kendisini hastahanede ziyaret ettiğimiz zaman uzun uzun Risalelerden ve Üstad’dan bahseden Ezher Üniversitesi Arapça dili ve edebiyatı dekanı Saad Zalam...

Hatip bir insandır. Ve hatta alakalıların beyanına göre günümüzde modern Arap dil ve edebiyatını iki profesör temsil ediyor; Bunlardan birisi Irak Musul Üniversitesindeki İmadüddin Halil Ahmed, diğeri bu zat...

Konuşmasında bir yere gelince, sesinin ahengi ve dozajı değişti, dedi ki “Sadece Kral Faruk döneminde İhvan-ı Müslimin bir milyon evladını kaybetti. Eğer siz Nur risalelerini zamanında buraya getirseydiniz bu korkunç facia yaşanmayacak ve katledilen bu insanlar şimdi hizmetin başında olacaktı. Ama siz geç kaldınız...

CEZAYİR ÖRNEĞİ...

Ali Uçar abinin şu hatırası da sorumluluğumuzun büyüklüğünü gösterecek cinsten:

Fas’lı Prof. Mustafa Dil Hamza hususi sohbetimizde şöyle dedi: “Cezayir’deki FİS başkanı şimdi aramızda bulunsa,

1-O da bizim gibi sunulan tebliğleri dinleseydi,
2-Risale-i Nur’daki Müspet hareketi iyi anlasaydı.
3- Bu müsbet hareketin Anadolu vüs’atindeki tecellisini de görseydi, eminim katiyyen gidişatını değiştirecekti. Ama siz, anadili Arapça olan bizim insanımıza muhatap olmakta geç kaldınız. Müsaade ederseniz bir endişemi söylemek istiyorum; Yarın mahşerde, hesap kitap devranında Cezayir’de dökülen kanların faturası size çıkabilir...

Bediüzzaman hazretlerinin müsbet hareketi Türkiyedeki milyonlarca insanın katledilmesine mani olmuştu.Osmanlıyı yıkıp Hilafeti kaldırıp İslam alemini başsız bırakan ve sonra tüm İslam ülkelerinin başına gelen zalim diktatörler yeni getirip dikta ettikleri rejimlerini halka icbar ile kabul ettirmek için, Ülkelerini düşmana karşı korumuş savaşmış vatansever ve imanlı halkın oluk oluk kanını akıtıp kardeşi kardeşe kırdırmaya başlamışlardı...

Üstad bu oyunu gördü ve müsbet hareket yolunu seçti ve şöyle diyordu:

Benim ve Risale-i Nur'un mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düstur-u hayatım olan şefkat itibariyle bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden canilere, değil ilişmek; belki beddua ile de mukabele edemiyorum.

Bizim vazifemiz onlar hakkında yalnız hidayet temennisinden ibarettir.Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebat ile çalışmalarını tavsiye ederim...

HAYIR! 6 yıl

1.İfrat ediyorsunız. Sizin üstadın sözlerine dayandırdığınız anlayış islamdan çok "bir yanağına vurana öbürünü çevir" diyen hristiyanlığa benziyor.
2. Siz Türliyede kanın akmadığını mı iddia ediyorsunuz. Toplam ayaklanmaları ve toplam öldürülenleri nir hesap edin hele ne çıkıyor.
3."Eğer siz Nur risalelerini zamanında buraya getirseydiniz bu korkunç facia yaşanmayacak ve katledilen bu insanlar şimdi hizmetin başında olacaktı." Mutezili kader anlayışına benziyor. Çünkü ehli sünnetçe "risale oraya zamanında girseydi kanın akıp akmayacağı meçhuldu"

Misafir 6 yıl

Bütün planlar Türkiye üzerine döndüğü halde yine muvaffak olamıyorlar bugün Türkiye bunca iç ve dış güçlerin hücumuna hedef ise ve hala kararlılıkla devam ediyorsa şüphesiz bunda risalei nurun tesiri büyüktür orada kader ciheti farklı biliyorsunuz sadaka Belayı def eder böyle iman hizmetleri Sadaka hükmündedir. Bugün hangi ülkede sıkıntı yok ama inanın bu mübalağa değil Dünya'nın en huzurlu ülkesi Türkiye'dir inşaAllah Kıyamete kadar bu huzur artarak devam edecektir bazı muvakkat arızalar bizleri ümitsizliğe düşürmedin onlar tamamen geçicidir. Güzel gören güzel düşünür güzel Düşünen hayatından lezzet alır.