Bediüzzaman hazretleri daha küçük yaşlarda (dört veya beş yaşlarında) İken bir gün annesiyle beraber pancara gider o zaman bahar aylarında Nurs'taki hanımlar yüksek dağlara pancar toplamaya giderlermiş. Aslında bu adet son zamanlara kadar da devam edegelmiştir. Nurs köyüne gidenler Nurs'un etrafı yüksek dağlarla çevrili olduğunu görürler. Bahar aylarında hele yağmurlu günlerde  o dağ başlarındaki karların da erimesiyle çok ciddi sel felaketleri yaşanmaktadır. Bundan dolayı oranın halkı böyle durumlarda ciddi endişe duymaktadır. İşte günlerden bir gün, Bediüzzaman Hazretleri'nin merhume validesi Nuriye hanım, Nurslu hanımlarla pancara giderken küçük Said'i de yanında götürür. Dağların eteklerinde pancar toplamak ile meşgul iken bulutların toplandığını ve çok ciddi bir yağmur alameti baş gösterdiğini görürler. Bu hal karşısında hanımlar da ciddi bir tedirginlik başlar. Nuriye hanım telaşla, şimdi yağmur yağacak, seller olacak ve bizler burada mahsur kalacağız der. Bu telaşı gören küçük Said, daha dört veya beş yaşında iken büyük bir kahraman gibi şu sözlerle etrafındakilere şöyle cesaret verir. "KORKMAYIN, KORKMAYIN, SAİD YANINIZDADIR HİÇBİRŞEY OLMAZ". Hakikaten bu sözden sonra birden bulutların dağıldığını hayretle ve sevinçle müşahade ederler. 

Kaynak: Havadisinuriye.com