Bayram yüksel ağabey anlatıyor:

Alman Harbinde herkes telâşta, Almanlar Türkiye'ye girdi girecek' diye kahvelerde konuşuluyor. Üstadımız Hafız Ali Ağabeye haber gönderiyor. Korkmayın, telâş etmeyin. Türkiye'de Risale-i Nur var, giremez diyor...

Hafız Ali Ağabeyin hizmetine bakan Abdullah Çavuş kahveye gidiyor, milletin telâşını görünce, Merak etmeyin Üstad haber göndermiş, Türkiye'de Risale-i Nur var giremez demiş, diyor. O zamanki eğitmenlerden Osman Atasoy'da inanmaz bir tavırla şöyle diyor: Meczub, işte girdi. Abdullah Çavuş bir şey demeden evine gidiyor. Gece radyolar ilân ediyor. Alman orduları Türkiye'ye giremedi.Ondan sonra Osman Atasoy Nur Talebesi oldu...

Üstadımız'dan işittim. Mükerrer defalar, Türkiyede Risalei Nur var Rus'ya giremez...

Risale-i Nur kıyamete kadar devam edecektir. Dünya devletleri bunları kanun olarak kullanacaklardır demişti...

Bir seferinde de şöyle konuşmuştu:

Sizden soruyorum, koca Çin'i ve Balkanlar'ı yutan bir ejderha Türkiye'ye neden bir şey yapamıyor?'

Bizler sükût ettik. Tekrar sordu, yine sükût ettik. Üstadımız,

Kur'ân-ı Kerim'in bu zamandaki hakikî tefsiri olan Risale-i Nur'un sayesinde' dedi...

Benim içimden bir sual geldi. Acaba Risale-i Nur koca Rusya'yı nasıl durduracak? O zaman Üstadımız şöyle buyurdu:

Bakın bir Miralay talebem gitti, Onuncu Sözü habbeciklerle Şarkta neşretti, Rusya'nın önünü aldı...

Yine benim hatırıma geldi. Onuncu Söz elli-altmış nüsha kitap. Nasıl koca Rusya'nın önünü alacak?

Üstadımız şöyle dedi:

Esas manevî atom bombası Risale-i Nur'dur. Onların atomundan daha üstündür. Sizler korkmayın, bu memlekette Risale-i Nur olduğu müddetçe Rusya bu memlekete giremez...

***

Elhamdulillah çok şükürki: yüzlerce iç ve dış illegal örgütler, zındıka ve ifsad komiteleri onlarca düşman devletler yetmişbin entrika çevirdikleri halde bu ülke sapa sağlam yoluna devam ediyor.Demek Kur'anın bu asırdaki Elmas kılıncı olan Risalei Nur'un okunması sadaka hükmüne geçiyor memleket muhafaza olunuyor...

“Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine belaların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def’ediyor, onun intişarı ve okunması küllî bir sadaka nev’inde semavî ve arzî belaların def’ine çok emareler ve çok hâdiselerle tebeyyün etmiş.”
Emirdağ Lahikası
Abdullah ademoğlu 6 yıl

Evet ehli dalaletin bütün hedefleri Türkiye'yi parçalamaktır. İç ve dış mihraklar ittifak ettikleri halde bir zarar veremiyorlar neden acaba işte risalei nur manevi bir set oluyor ehli dalaletin bütün hile ve desiselerini Akim bırakıyor Elhamdulillah o halde Nur'ları çok okuyup intişarına gayret edelim inşaAllah

Hasan 6 yıl

Bayram Ağabeyin hatırasında "ÜSTAD HAZRETLERİ; rusya değil, komüzm giremez demiştir..