Hulusi ağabey derse gelmeyen birisini merak etmiş. Derse niçin gelmediğini sormuş. Demişler ki; işi var, işi olduğu için derse gelmedi. 

Hulusi abi de demiş ki: "İşi derse katılma olmayanın, ders zamanında başka işi olur." Bu zamanda takvanın ve kendini muhafazanın yolu, kesin tecrübemle söylüyorum ki; derse devam ve eserleri mütefekkirane  okumakla olur.