Risale'i Nur'ların Arapça mütercimi İhsan kasım abi, Üsküdar'daki Arslanbey Vakfı Mustafa Sungur Apartmanındaki vakıflar okuma proğramında, Hindistan'ın Kerela bölgesindeki bir sempozyumda, çok etkilendiği iki hatırasını anlattı.       

Birincisi: Cezayirli bir kadın yanıma geldi. Dedi ki; ben çok bunalım geçirdim. Bilhassa dünyadaki gelişmeleri, takip ettikçe, müslümanların içinde bulunduğu durumu gördükçe kendimden geçiyordum. Ne zamanki Risale'i Nur'ları buldum ve okudum, o zaman  Risale'i Nur benim içimi temizledi. Bütün sıkıntılarıma ilaç oldu. Ben ne bilecektim ki; yüz sene evvel bir alim gelmiş benim bütün dertlerimi, problemlerimi çözmüş. Elhamdulillah kurtuldum. 
İkincisi:Hıristiyan bir kadın ene bahsini o kadar güzel anlattı ki, ben hayret içinde kaldım. Dedi, ben okudum anlamadım. Tekrar okudum yine anlamadım. Tekrar okudum yine anlamadım. Tekrar okudum bu sefer tam anladım. Kadındaki azmi görüyormusunuz? Ve dedi eğer hristiyanlar bu ene bahsini anlasa, hristiyanlık böyle kalmaz.(yani tasaffi eder) 
Kaynak: Havadisi Nuriye