HOCAM MEHMET KIRKINCI

Mehmet Kırkıncı Hocam, 26 Şubat 2016 Cuma günü Erzurum’da yüz binlerce kişinin teşyi ettiği cenaze namazı sonrası ebedi istirahatgahına uğurlandı.
Erzurum Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazına Gümüşhane’den biz de katıldık. Hocama Allah rahmet etsin.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin talebesi Mehmet Kırkıncı Hocam’la 1973 yılının Kasım ayında tanışmak nasip oldu.
1973 yılında Erzurum Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanınca Erzurum’a gittim. Üniversitenin üst sınıf öğrencileri vasıtasıyla Kırkıncı Hocamı tanımak ve onunla tanışmak nasip oldu.
1973’lü yıllar… O yıllar, 1960 ihtilalının bir kara bulut gibi Türkiye’nin üzerinde etkisini hâla sürdürdüğü, muhafazakarlığın suç sayıldığı, devletin tek radyosu olan TRT radyosunda Said Nursi’nin sürekli kötülendiği yıllardı…
Devletin radyosunda ve çoğu sol görüşlü insanların elinde olan ulusal günlük gazetelerde sürekli Said Nursi düşmanlığı yapılınca millet de bu yoğun kara propagandanın etkisi ile  Üstad Said Nursi’nin kitaplarını okumaktan çekiniyor ve korkuyordu.
 İşte böyle bir ortamda Bediüzzaman Hazretleri’nin talebesi Kırkıncı Hocamla ve onun sayesinde de Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur Külliyatı ile tanışmak nasip oldu.
1973 -1977 yılları arasında dört yıl Kırkıncı Hocamın sohbetlerine iştirak ettik. Onun en yakın arkadaşlarından Vahdet Yılmaz Ağabeyin bir anne, bir baba şefkatiyle ilgilendiği Risale-i Nur dershanelerinde kaldık.
Üniversite gençliği başta olmak üzere, bu vatanın gençlerine Allah’ı tanıtan ve öğreten Mehmet Kırkıncı Hocamın 88 yıllık ömrü, hep Kur’anla, Hadisle ve Kur’an tefsiri Risale-i Nur eserlerinin sohbetleri ile geçti.
Mehmet Kırkıncı Hoca; Risale- Nur eserlerini belki de en derinlemesine anlayıp, anlattıklarını yaşayan ve yaşadıkları ile de örnek olan bir ilmî şahsiyetti.
Merhum Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Kırkıncı Hoca ile ilgili şunları söylemişti: “Ben bugüne kadar mantık ve muhakeme gücü bu kadar kuvvetli olan bir insan görmedim. Adeta mantık küpü…”
Necip Fazıl merhumun bu cümlelerle özetlediği Mehmet Kırkıncı Hoca; gerek Erzurum’da, gerekse Türkiye’nin diğer yörelerinde Komünizm felsefesinin çökmesini sağlayan en etkin alimlerindendi.
O, sürekli yaptığı Risale-i Nur sohbetlerinde gençlerimize Allah’ı anlattı, Peygamberimiz Hz. Muhammed’i anlattı. Bu vatanı, bu bayrağı sevmeyi anlattı. Milli birlik ve beraberliği anlattı. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlattı…
Mehmet Kırkıncı Hocam; bildiği doğrulardan hiç taviz vermedi. Risale-i Nurların tahrip  edilip  değiştirilmemesi için çok büyük mücadele verdi ve kazandı. 
Devletin bölünmez bütünlüğü için hemen hemen bütün devlet adamlarına mektuplar yazdı.
Son yıllarda ülkede ortaya konulmaya çalışılan siyasi kaos ortamına müsaade etmemek için tavrını ve düşüncelerini açık açık ortaya koydu. Bu cümleden olarak; Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması için açık destek verirken, aynı şekilde, gerek 7 Haziran 2015, gerekse 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde ülke menfaati bunu gerektiriyor diyerek AK Parti’ye açık destek verdi.
40 Yıldır 40 bin insanın katili olan PKK terör örgütünün özellikle doğudaki en büyük korkusu Kırkıncı Hoca ve Nur talebeleriydi… Bütün hayatı bu illetle mücadele ile geçti.
Mehmet Kırkıncı Hocamın, gayretlerini gören devlet adamları hep onu ziyaret edip, sohbetinde bulundular ve tavsiyelerini dinledirler. Son olarak da yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Kırkıncı Hoca’yı ziyaret edenlerden oldular.
Kırkıncı Hocamın, Üstad Bediüzzaman’dan aldığı “Müsbet hareket dersi” çok önemliydi. Özellikle ziyaretine gelenlere hep bu “müsbet hareketi” tavsiye etti.
Kırkıncı Hoca’nın asıl kariyerini Risale-i Nur Külliyatı oluşturmuştur. O, Örnek bir Nur talebesiydi.
Hayatı boyunca on binlerce üniversite talebesi onun sohbetlerini dinlemiş, iman, Kur’an, vatan sevgisi, vatan birliği konularında kendilerini yetiştirmişlerdir.
Son yıllarda giderek artan Risale-i Nurlar üzerinde oynanan oyunlara hep karşı çıkmış, “Risale-i Nur Cemaati’nin” önemli bir ismi ve ağabeyisi olarak, Risale-i Nur eserlerinin hiçbir kötü niyete alet edilmeden insanlarının imanlarına hizmet etmesi yolunda hep çalışmış, mücadele etmiştir. Yani, Risale-i Nurları sadeleştirenlere de, sahteleştirenlere de hep karşı olmuştur.
Kırkıncı Hocam, Zaman zaman Gümüşhane’ye de gelip talebelerini ziyaret ederdi. Son olarak, Bağlarbaşı mahallesinde Erkan Kocatürk ağabeyimizin evinin bahçesinde; üniversitede okuyan talebelerin hem ev ihtiyaçlarını gidermek, hem de Risale-i Nur kitaplarını okumaları için yaptırılan ve “Gümüşhane Eğitim ve Kültür Derneği”ne kullanımı devredilen apartmanın inşaatının yapımı sırasında 7 Eylül 2013 tarihinde Gümüşhane’ye gelmişti. Bir önceki gelişinde de Gümüşhanemizin Karaca Mağarasını ziyaret etmişti. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri’ni de çok sever ve takdir ederdi.
Mehmet Kırkıncı Hocam artık vefat etmiş, ebedi istirahatgahına çekilmiştir. Onun rahle-i tedrisinden geçen Vahdet Yılmazlar, Ahmet Akgündüzler, Alaadin Başerler, Şener Dilekler ve daha on binlerce talebesi Kırkıncı Hocamın davası olan Risale'i Nur hizmetlerini kıyamete kadar devam ettirecekler.
Hocamıza tekrar Allah rahmet diliyor, ruhuna fatiha göndererek yazıma son vermek istiyorum.

himmet 5 yıl

Keçeli ne kadar özlemiştim oraya kadar gelmişsin görüşmemişiz, selamlar