Evvela "mutlak vekil" mes'elesini iyi bilmek gerekirdi.Bunda geç kalınmıştır.Üzerinden çok zaman geçtiği için sebepleri üzerinde çok durmayacağım.

Hazret-i Peygamber (a.s.m) İmam-ı Ali(R.A):"Ben tenzili için harbettim sen te'vili için harbedeceksin." buyurmasındaki maslahat-ı azime var Hazret-i Üstad'ın son vasiyetindeki "Mutlak vekil" tabirinin konulmasında.

 


Şimdi Üstadımızdan iki hatıra nakledelim: 

Merhum Atıf Ural Ağabey Ankara'da tab' vazifesini ifa ederken Hazret-Üstadımızı ziyaretinde:"Üstadım Risale-i Nur'da şimdiki gençlerin anlayamayacağı Arabi,Farisi kelimeler var.Her sahifenin altına haşiye gibi bir lügatçe yazsak" diye teklif edince,niyet güzel olmasından, "Tam kardeşim" diyor.Hemen arkasından "fakat" diyor."Risale-i Nur'un dersleri hakaik-i ilahiye olduğundan,lügatçeye bakmak için nazarını satırdan kaldırdığında mana kaçar." buyuruyorlar.

 Anladığımız: Risale-i Nur dersi,okuması akılla beraber kalp,ruh,sır,bütün letaifle konsantre istiyor.Böyle meselelerde tatbikata bakılır.Hazret-i Üstad kendi hayatında hararetle tam bir külliyat tab'ına çalışması ve Medrese-i Nuraniyesinde her sabah üç-beş saat devam edem derslerinin tarzı,bizim Hazret-i Üstada,azami istifade için azami sadakatla ne tarzda ittiba edeceğimizin tarzını göstermektedir.
Hatta bir gün Haşir Risalesinden Nur Erkanlarına bir ders okuyor."Anladınızmı"diyor."Anlamadık Üstadım"diyorlar.Bu şekilde üç defa okuyor üçüncüsünde Ağabeyler "Üstadı üzmeyelim anladık diyelim"diyorlar. 

 

"Anladık Üstadım" diyorlar. Hazret-i Üstad:"Anlamadınız fakat anlıyacaksınız" buyuruyorlar.

Merhum Zübeyr Ağabey ziyaretten önce "Asa-yı Musa'nın bir sayfasını lügatla çalışarak 45 dakikada okuyordum."dedi. Ziyarette Hazret-i Üstad:"Bir okursunuz külliyatı,sonra bir daha okursunuz.Bu ihzariyedir.Üçüncüde lügata bakarsınız."buyurmuşlar.

 


Merhum Sungur Ağabey:"Bu dersin arkasında bir ruh-u kudsi var."derdi. Demek Nur talebesi Risale-i Nur okurken o ruh-u Kudsiye muhatab oluyor.

 


Nesiller harf inkılabı sebebiyle İslami,Kur'ani kültür lisanından öyle uzaklaştırılmış ki!.. Fakat Risale-i Nur i'cazi bir lisanla okuyanın ruhunda fıtri bir inkilab yaparak o seddi aştırıyor.Üçüncü okumada lügata bakan adama sayfada iki-üç kelimeye bakmak kafi gelir.

 


Bir de meal mes'elesine ait bir hatıra nakletmek bir maslahattır.

 


Bir gün Nur Erkanlarıyla ders okurken bir ayet-i kerime geldiğinde Hazret-i Üstad:"Kardaşlarım siz istersiniz ki ben bu ayet-i kerimenin mealini de söyliyeyim.Basit bir meal versem ayete hürmetsizlik olur.Tafsilata girsem,saded harici çıkarız."buyuruyorlar.

 


Hazret-i Üstad son müceddid olarak Hazret-i Peygamber'in (a.s.m) mutlak vekili olduğundan,azami sadakatla ittiba eden, Merhum Zübeyir Ağabeyin tabirleri ile rahmet-i İlahi, avni Peygamber'i,himmet-i Üstada mazhariyetle Nur'un feyyaz mütalaasında ve hizmetinde azami istifade ve istihdama mazhar olur.Vesselamü Ala Menittebeal Hüda.

Kaynak : Risale Ajans
Twitter'da Paylaş
Facebook'ta Paylaş