Uzun zaman hizmetinde bulunan talebelerinden Bayram YÜKSEL de Bediüzzaman'ın öğretmenlere verdiği değer hakkında şunları söyler :

''DİNDAR ÖĞRETMELERE ÇOK EHEMNİYET VERİRDİ.''

'' Üstadımız , muallimler ziyarete geldiklerinde onlarla çok fazla alakadar olurdu. ''Şu zamanın dindar bir muallimine , eski zamanın velileri nazarı ile bakıyorum.Çünki eski zamanda dini terbiye ebeveyne verilmişti, bu zamanda o vazife muallimlere verilmiş.Muallimin iyisi çok iyi , fenası çok fenadır. Çünkü masum çocuklar muallimlere çok dikkat ederler, adeta mıknatıs gibi hocalarından ne görürse , iyiyi de fenayı da çekerler. Muallimin iyisi minare başında ,kötüsü kuyu dibindedir.Muallimler için ortası yoktur, ya alay-ı illiyyinde veya esfel-i safiindedirler'' derdi.

'' Onun için dindar muallimlere çok ehemmiyet veriyordu. Eğer vaktim olsa her gün dindar bir muallime on altın veririm.Çünkü dünyada benim çocuğum olmadığından, bütün dünyadaki çocuklarla şefkat cihetiyle alakadarım '' derdi.Muallimlere ders verirken , merhum Hasan Feyzi ,Mustafa SUNGUR , Abdurrahman YÜKSEL gibi zatları misal verirdi. ve sizleri de onlar gibi kabul ettim'' derdi.

Talebeliğine kabul edilmek isteyen bir öğretmene tebessüm ederek ''Sizi kabul ediyorum sizlerde vazifenizi güzel yapınız öncelikle iman dersi verin demiştir.Konya'lı öğretmen Mustafa ÖZSOY (merhum) Emirdağda'ki bir ziyaretinde , Bediüzzaman'ın öğretmenlerle ilgili şunları söylediğini nakleder:''Üstadın sözlerini hiç unutamıyorum , dedi ki : '' Kardeşim benim nazarımda iki sınıf çok ehemmiyetlidir. Birisi subay diğeri öğretmendir.

Bence bir öğretmen yüz vaiz kadar bu memlekete faydalıdır.Subay ordunun , en sağlam temeli ve unsurudur.

Bu iki sınıf mesleğe çok ehemmiyet verirdi..''
Kaynak : Risale Ajans