ÜSTAD’A “AKRABA” HANÇERİ

Son zamanlarda Bediüzzaman’ın akrabası olarak ortaya çıkan Seyda Ünlükul’un, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca kendisini Risale-i Nur’un eser sahibi olarak göstererek “sadeleştirme” izni verdiği ortaya çıktı.

Bediüzzaman Hazretlerinin kardeşi Abdülmecid Ünlükul’un torunu olan Seyda Ünlükul, Yeni Asya ile imzaladığı sözleşmede, eser sahibi olarak, Yeni Asya’ya “farklı yaş gruplarına göre seviyelendirme, sadeleştirme, uyarlama, özetleme” dahil olmak üzere, Risale-i Nur’lar üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini verdi.

Ünlükul bununla da kalmadı, sözleşmenin 3. ve 5. maddelerinde yer alan hükümler uyarınca, bu yetkileri başkalarına verme konusunda da Yeni Asya’ya yetki verdi. Bu durumda, doğrudan Ufuk Yayınları veya başka bir yayıncıya sadeleştirme yetkisini bizzat Seyda Ünlükul vermese bile, onun yetkilendirdiği Yeni Asya böyle bir tasarrufta bulunabilecek.

Sözleşmede Yeni Asya’ya sadeleştirme yetkisi veren ifadeler aynen şöyle:

“Eser Sahibi, Yayıncıya eserden doğan işleme hak ve yetkisini tanımıştır. Bu kapsamda Yayıncı, eseri her dil ve lehçeye tercüme; müzik, sinema, opera ve tiyatro gibi eser türlerine dönüştürme veya bunlarla birlikte kullanma; sesli ve/veya görüntülü kitaba dönüştürme; külliyata dönüştürme; derleme, farklı yaş gruplarına göre seviyelendirme, sadeleştirme, uyarlama, özetleme ve veri tabanına ekleme, resimlendirmek suretiyle yayma gibi işleme ve bu işlemeler üzerindeki 3. maddede sayılan hak ve yetkiler Yayıncıya aittir.”

“Eser sahibi” imiş!

Bilindiği gibi, Risale-i Nur Külliyatı Müellifi Bediüzzaman Said Nursî, eserlerini yasal vârislerine değil, hizmetinde bulunan talebelerinden kendisinin tayin ettiği yakın talebelerine emanet etmişti. Bediüzzaman’ın bu konudaki mektupları, onun bu tasarrufuna karşı çıkanların yayınladığı eserlerde de aynen yer alıyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerine karşı öteden beri dostça hisler beslemediği bilinen ve bunu zaman zaman edep dışı yayınlarıyla da açığa vurmaktan geri kalmayan[1] Yeni Asya gazetesi, Kur’ân-ı Kerim’in vasiyete riayet konusunda vahîm tehditler içeren âyetine (Bakara, 2:281) meydan okuyan bir tutumla, beşerî kanunlara sığınarak, Risale-i Nur’ları Bediüzzaman’ın akrabalarını öne sürdüler ve Risale-i Nur’u neşir yetkisinin bunlarda olduğu iddiasıyla dâvâlar açtılar.

Bu arada, daha önce Risale-i Nur talebeleri arasında adı sanı geçmeyen, hele Nur’un sıkıntılı zamanlarında hiç ortalıkta görünmeyen Seyda Ünlükul, dâvâlar devam etmekteyken, 2014 Nisan’ında Yeni Asya ile imzaladığı bir sözleşme ile, kendisini Risale-i Nur’un “eser sahibi” olarak gösterdi ve sadeleştirmeden özetlemeye, müzik eserinden opera yapmaya kadar Risale-i Nur üzerinde her türlü tasarrufta bulunma ve bu konuda üçüncü şahıslara da tasarruf yetkisi verme yetkisini Yeni Asya’ya verdi.

Bir kişinin tekeli

Sonuç olarak, Risale-i Nur üzerindeki devlet koruması, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın kararlarıyla kalkmış ve “Risale-i Nur devlet tekeline alınıyor” yaygarasıyla Bediüzzaman’ın vârislerine Kur’ân’ın vasiyetle ilgili hükümlerine savaş açanlar, Risale-i Nur’u Seyda Ünlükul adlı bir kişinin tekeline aldırmış bulunuyorlar.

Yeni Asya-FETÖ-CHP-Anayasa Mahkemesi işbirliğinin sonucunda, bugün Risale-i Nur Külliyatının eser sahibi olarak Seyda Ünlükul tescil edilmiş oluyor.

Ve, Risale-i Nur üzerinde her türlü tasarruf hakkı, Risale-i Nur talebelerinin henüz tanıma şerefine erdikleri Seyda Ünlükul’un iki dudağı arasında bulunuyor.

mikdaterez@gmail.com 5 yıl

Kendi içinde tezatları olan bir düşünce üretmiş umit bey. Beyanat rol yarışından başka bir şey değil esefle seyrediyorum.

Selçuk 5 yıl

Kazım Güleçyüz der ki;
Yeni Asya'nın Seyda Ünlükul'la yaptığı sözleşmede sadeleştirmeye dair hiçbir ifade yoktur. Aksi yöndeki iddia tamamen asılsız ve iftiradır.

mehmet cebe 5 yıl

Suclama var baska birsey yok.Kim hakliysa Allah cc ona yardim etsin..Devlete yamayamadilar simdi baskalarini suclamayin bari...

Hakan Durak 5 yıl

Risaleleri diyanet basıyor,isteyen yayınevi basıyor,sadeleştirilme yasal olarak engellendi basılanlarda toplatılıyor Ümit Şimşek'in sıkıntısı ne anlamadım zorlama yapıyor gereksiz fitnevari söylemler anlıyamadım.

Hasan baran 5 yıl

Suz diyanetin nesrettigi isaratul icaza hangi selahiyetle kimin vasiyeti ile önsöz yazılmasına müsaade etti iseniz belki de onda dir ha ne dersin.

mevlüt bayrak 5 yıl

Ümit ŞİMŞEK'i kim deşifre edecek.

Yücel 5 yıl

Şeyda adını taşıyan vatandaş Zir cahil birisi ve Allah Selamet versin

Yusuf Çağlayan 5 yıl

Üstadı ehli beytine yapılan bu haksızlığa çok üzülüyorum
,http://m.risalehaber.com/said-nursi-sadelestirmeye-izin-vermedi-135499h.htm