Müfit Yüksel, "Kürt Dini Medreseleri Bediüzzaman'ın 1913'teki Medresetuzzehrâ projesinin update edilmiş modeliyle, Risâle-i Nur metodu üzerinden, bölgenin dînî/manevi dinamikleri de esas alınarak, Yasal Statü ile birlikte yeniden yapılandırılmalı" dedi.

Son dönemlerde Kürt Meselesi ile ilgili en fazla gündeme getirilen konulardan ve taleplerden birinin Ana Dil Serbestiyeti Ve Ana Dilde Eğitim konusu olduğunu belirten Yüksel, Yeni Şafak'taki yazısında meselenin soyut söylemlerin ötesine gidemediğini söyledi. 

Kendilerini Kürtlerin temsilcisi olarak gösteren örgüt ve siyasal uzantılarının da elle tutulur somut önerileri asla görülmediğine dikkat çeken Yüksel, bu kesimlerin TRT 6/Kurdî; bazı üniversitelerde Kürdoloji bölümlerinin açılması gibi atılan adımları dahi değersizleştirmeye çalıştığını vurguladı.

KÜRTÇE-TÜRKÇE-İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN ODTÜ VE BOĞAZİÇİ

Konuya ilişkin Örgün Eğitim kurumları ile Kürt Medreselerinin Islah Ve geliştirilmesine öneri sunduğuna dikkat çeken Yüksel, yazısını şöyle sürdürdü:

Örgün Eğitim Kurumları çerçevesinde, Ana Dilde Eğitime ilişkin iki aşamalı projemizin özeti şu şekildeydi:
“1-İlkokul düzeyinden başlayarak Kürtçe-Türkçe- İngilizce birlikte Eğitim yapılabilecek resmi ve özel kolejlerin (Fen veya Sosyal bilimler ağırlıklı) açılması. Bu çerçevede nizamnâme ve müfredatının belirlenmesi

2-Kürtçe-Türkçe ve İngilizce bir arada eğitim yapılabilecek, METU/ODTÜ veya Boğaziçi Üniversitesi düzeyinde bir üniversitenin kurulması.”

BEDİÜZZAMAN'IN MEDRESETUZZEHRA MODELİ UPDATE EDİLEREK

Kürt Medreselerine ve yeniden yapılandırılmalarına ilişkin olarak detaylı bir şekilde hazırlayıp önce makale, sonra da kitap haline getirdiğimiz kapsamlı projenin de özeti aşağıdaki gibidir:

“Zaten öteden beri Kürtçe ve Arapça eğitim yapan, bölgede, Selçuklular dönemindeki Nizâmiye medreselerinin günümüze gelen son bakiyeleri olan, halen mevcut 70'i aşkın Kürt Dini Medreselerine, Din Eğitimi merkezli eğitim kurumu olarak Yasal Statü Tanınması.

Kürt Dini Medreselerinin Bediüzzaman'ın 1913'teki Medresetuzzehrâ projesinin günümüze getirilmiş/update edilmiş modeliyle, Risâle-i Nur metodu üzerinden, bölgenin dînî/manevi dinamikleri de esas alınarak, Yasal Statü ile birlikte yeniden yapılandırılması.

Kürt Dini Medreselerinin Medresetuzzehrâ projesinin güncelleştirilmesiyle, entelektüel düzeyleri/manevi eğitimi yüksek din âlimleri/allâme yetiştirmeye matuf, Dini ilimler merkezli, Sosyal bilimler takviyeli, 5 dilin (Kürtçe, Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce) çok iyi derecede öğretileceği/kullanılacağı, pilot medreseler üzerinden uygulama yapılarak müfredat ve yapısının düzenlenmesi.

TRABZON VE RİZE PİLOT OLSUN

Medresetuzzehra projesinin güncelleştirilmiş şekliye yapılanacak olan Kürt Dini Medreselerinin zamanla, bölge dışında da, son dönemlere kadar hafızlık ve kıraat ilimlerinin önde olduğu medreseleriyle tanınmış olan Trabzon'un Of ve Çaykara, Rize'nin Güneysu ilçeleri pilot alınarak Doğu Karadeniz üzerinden ülkenin diğer bölgelerine kaydırılması/yaygınlaştırılması. Ve bu kurumların tüm İslâm Dünyasına örnek teşkil edecek hale getirilmesi.”

Önemli olan, sorunların barışçı çözümüne ilişkin iyi niyetli önerilerin kamuoyuna sunulabilmesidir. Bu tür sorunların toplumsal çatışma malzemesi olmasından kaçınılmasıdır. Ana Dilde Eğitim meselesine ilişkin olarak somut önerilerimizi burada, kamuoyu ile bir kez daha paylaştık. 

Kaynak: Risale haber

Hasan Meral 5 yıl

boş gezenin boş kalfası... boş işler bunlar. ülke yangın yerine dönmüş, bu ırkçı herif hala aynı kafada... aslında bu tür haberlerin yapılmasını hiç bir faydası olmadığı gibi, Üstadımızıda başkalarının gözünde değersizleştirmektedir....

Hasan baran 5 yıl

Hoca uyan medresetuzzehra yıllardır canlı zaten