İzmir'de Bediüzzaman Hazretlerinin vefat yıldönümü münasebetiyle 27 mart 2016 tarihinde, Hisar camiinde ikindiyi müteakip Kuran'dan aşirler ve Risale'i Nur'dan dersler yapılacak. Tüm ehli İman davetlidir. Not: Hanımlar için yer ayrılmıştır. 
Ahmet Emin Dernekli