Bediüzzaman Hazretlerinin Talebelerinden Hüsnü Bayram Ağabey, Doğu bölgesindeki medrese'i nuriyeleri ziyaret ediyor. En son Cizre medrese'i nuriyesinde derse iştirak etmişlerdi. Bilindiği gibi bir müddettir zor günler geçiren Şark bölgesi böyle bir kuvvei maneviyeye çok muhtaçtı. Zaten oralarda bulunan nur talebeleri en zor şartlarda bile derslerini asla ihmal etmemişlerdi.  Bütün şarka bir noktai istinad olmuşlardı. Hüsnü Ağabey'in bu ziyareti ile ayrıca manevi kuvvetlerine bir imdat mahiyetinde onlara bir bayram yaptırdı. Rahmetli Mustafa Sungur Ağabey elli yıl kadar şarkı karış karış gezmiş Risale'i Nur'ların o bölgeye yerleşmesine mühim bir vesile olmuştu. Şimdi de Hüsnü Ağabey'in bu seyahatları Şark bölgesinde maddi manevi fütuhatlara vesile olacaktır inşaallah.
kaynak: Havadisi Nuriye