Hayrat Vakfı Sudan Temsilciliği’nin 2008 yılından beri tertip edegeldiği Risale-i Nur merkezli kamp çalışmaları bu yılda da 11 ülke ve sayısı 200’ü aşkın üniversite talebelerinden müteşekkil gençlerle devam ediyor. 

Hayrat Vakfı’nın Sudan’da bulunan temsilciliği 1997 yılından bu yana Risale-i Nur çerçevesinde insanlara iman ve Kur'an hakikatlerini her zemin ve zamanda anlatmaya devam ediyor. Bu meyanda Hayrat Vakfı Sudan Temsilciği 2008 yılından bu yana, Uluslararası Afrika Üniversite’sinde okuyan gençlere yönelik her yıl 2 ay, yaklaşık 20 ayrı gruba 3’er günlük yatılı kamp çalışması yapıyor.

Bu yıl ise başta Çin, Senegal, Burkina Faso, Nijer, Fildişi Sahilleri, Tanzanya, Togo, Afganistan, Mali, Nijerya, Komor Adalarıolmak üzere çoğunluğu Afrika ve Asya kıtalarından eğitim almak için Sudan’a gelen gençlere, Kur'an ve Risale-i Nur’dan iman ve tefekkür dersleri yapılmakta. 

Gençler, Risale-i Nur’dan aldıkları derslerden sonra Risale-i Nurları benimsediklerini ve derslerden azami derecede istifade ettiklerini lisan-ı hâl ve lisan-ı kâl ile ifade ettikleri görülmekte.

Kaynak:Risale haber