Dün açılışı gerçekleştirilen Arslanbey (Mustafa Sungur)Kültür Eğitim vakfı Kartalbaba Camii, medyada geniş yer buldu.  Onlarca gazete ve haber bültenlerinde Bediüzzaman ve Risale'i Nur hizmetleri anlatıldı. Çünkü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Bediüzzaman'ın  ve Risale'i Nur eserlerinin ehemmiyetini burada anlattı. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki günlerde Bediüzzaman ve Risale'i Nur eserleri daha çok tanıtılacak. Çünkü Toplumun bu Kur'an dersine çok ciddi ihtiyacı var ve bu ihtiyaç aşikardır. Bu ihtiyacın temini ve teşviki de artık devletin bir vazifesi olduğunu bir kez daha herkes gördü. Çünkü toplumun ahlak problemi yaşadığı bu devirde bilhassa maneviyat sahasında ahlakı tamir edip en ulvi seviyeye çıkaran en mühim bir vesile Risale'i Nur eserleridir. Onun için topluma çok faydalı bu eserlerin yayılmasında ve okunmasındaki vazifeyi tüm kurumlarıyla yerine getirmesini devlet ricalinden temenni ediyoruz ve bekliyoruz. 
kaynak: Havadisi Nuriye